พฤษภาคม 29, 2023

ต้นแบบเยาวชนไทยใฝ่ในธรรม “เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ”

เด็ก อาจจะไม่มีผู้ใดจะรู้ดีถึงความหมายของจิตสมัครใจ พวกเราทำความดี ด้วยหัวใจ” ได้อย่างแท้จริงพอๆกับ สมเด็จพระเจ้าลูกยาคุณ เจ้าฟ้าครั้งปังแขนรัศมีโชติ มหาชิโรตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร” ผู้เป็นต้นแบบของสามัญชนทุกกลุ่มเหล่าสำหรับเพื่อการเต็มใจช่วยเหลือคนอื่นๆ ยอมเอื้อเฟื้อเวลา กำลังกายกำลังใจ รวมทั้งเชาวน์ สำหรับการปฏิบัติงานที่เป็นสาธารณประโยชน์ โดยไม่หวังผลทดแทนใดๆก็ตามสมกับที่ทรงเป็นตัวอย่างของเยาวชนแบบใหม่ ที่ใส่ใจในคุณประโยชน์ของการทำสิ่งที่ดีด้วยหัวใจ สมเด็จพระเจ้าลูกยาคุณ เจ้าฟ้าคราวปังแขนรัศมีโชติฯ” เปี่ยมดังน้ำอมฤตใสแจ่มแจ้งที่สร้างความชุ่มชื่นใจแก่ราษฎรคนไทย ทรงได้รับการปลูกฝังเรื่องจิตสมัครใจและก็การทำสิ่งที่ดีอย่างไม่หวังสิ่งตอบ แทนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ขณะประทับศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่ประเทศเยอรมัน ทรงตื่นจากการบรรทมแต่เช้าตรู่ พร้อมฉลองพระองค์เสื้อโปโลพระราชทานสีดำ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร” กับหมวกแก๊ปสีฟ้า แล้วก็ผ้าสำหรับพันคอสีเหลือง เพื่อทรงร่วมกิจกรรมจิตสมัครใจที่วัดป่ามุโตทัย โดยโปรดพูดคุยธรรมกับเจ้าอาวาสทรงชำระล้างลานวัดขัดฐานพุทธรูปด้านในวัด และก็ทรงล้างถ้วยชามด้วยท่านเอง เมื่อเสด็จกลับประเทศไทย พระราชโอรสจิตสมัครใจของพลเมืองคนประเทศไทย” ทรงร่วมทำกิจกรรมในโครงงาน พวกเราทำความดี ด้วยหัวใจ” อย่างเขม้นขะมัก ทั้งยังทรงใฝ่ในธรรมยิ่ง ชอบหาจังหวะเสด็จไปยังวัดต่างๆเพื่อทรงบำเพ็ญพระบุญกุศล โดยปัจจุบันได้เสด็จไปมอบให้สักการ เจ้าบุญคุณณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณาชูในวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม การนี้ ทรงบำเพ็ญพระบุญกุศลมอบจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรม ทรงเสวนาธรรม และก็ทรงสดับพระโอวาทที่ ข่าวเด็ก เจ้าบุญคุณสมเด็จพระสังฆราช” ทรงรับพระราชทานมอบให้ แล้ว เจ้าบุญคุณสมเด็จพระสังฆราช” มอบสำรับหนังสือแล้วก็ของฝาก แล้วต่อจากนั้น เจ้าบุญคุณสมเด็จพระสังฆราช” ทรงนำเสด็จไปชมวัด มอบน้ำสรงพุทธรูปเลียนแบบพระพุทธอังคีรส ประธานอุโบสถ พร้อมดูการตกแต่งวัดด้วยพระเจดีย์ทราย เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ นับเป็นพระจริยวัตรอันสวยที่หาได้ยากยิ่งในเยาวชนช่วงปัจจุบัน เวลาเดียวกัน สมเด็จพระเจ้าลูกยาคุณ เจ้าฟ้าคราวปังแขนรัศมีโชติฯ” ยังช่วยแบ่งเบาภาระพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ด้วยการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี รวมทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกคุณ เจ้าฟ้าเพชรกิว่ากล่าวยาภา นเรนทิราเทวดายวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริเพชร มหาวัชรราชธิดา ไปทรงเลิศพลเมือง เพื่อติดตามการจัดการของโครงงานจิตสมัครใจพระราชทาน แล้วก็แผนการตาม
แนวความคิดต่างๆ

แนะนำข่าวเด็ก อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : พรรคชี้แจง หลังคว้าไม้กวาดจากเด็ก สร้างภาพทำความสะอาดลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์