ทีมวิศวกร สหรัฐฯ ได้คิดค้นอุปกรณ์ตรวจขนาดเนื้องอก

สุขภาพ26092

ทีมวิศวกร สหรัฐฯ ได้คิดค้นอุปกรณ์ตรวจขนาดเนื้องอก

สุขภาพ26092

สุขภาพ ในแต่ละปี นักวิจัยจะทดสอบยารักษามะเร็งหลายพันชนิดในหนูที่มีเนื้องอกใต้ผิวหนัง สุขภาพ แต่กระบวนการค้นหาวิธีการรักษาใหม่ๆ ไม่อาจทำได้รวดเร็วนัก เนื่องจากเทคโนโลยีสำหรับการวัดการถดถอยของเนื้องอกจากการรักษาด้วยยา ต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์กว่าจะอ่านค่าคำตอบ อีกทั้งความผันแปรทางชีววิทยาโดยธรรมชาติของเนื้องอก รวมถึงข้อบกพร่องของวิธี การตรวจวัดที่มีอยู่ และขนาดตัวอย่างที่ค่อนข้างเล็ก ก็ทำให้การคัดกรองยาทำได้ยากและใช้แรงงานมาก

แต่ปัญหาดังกล่าวอาจลดทอนลงในอนาคต เนื่องจากเมื่อเร็วๆนี้ทีมวิศวกรของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สุขภาพ ในสหรัฐอเมริกา เผยว่าคิดค้นสร้างอุปกรณ์อัตโนมัติขนาดเล็กที่มีเซ็นเซอร์แบบยืดหยุ่นเพราะทำจากโพลิเมอร์คล้ายผิวหนัง และมีชั้นวงจรที่เป็นทองคำฝังอยู่ด้วย อุปกรณ์นี้สามารถยึดติดกับผิวหนังเพื่อวัดขนาดที่เปลี่ยนแปลงไปของเนื้องอกใต้ผิวหนัง อุปกรณ์จะทำงานด้วยแบตเตอรี่แบบไม่รุกรานร่างกาย โดยส่งสัญญาณผลลัพธ์แบบไร้สายแบบเรียลไทม์ด้วยการกดปุ่มไปยังแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟน

ทีมวิศวกรตั้งชื่อ สุขภาพ อุปกรณ์นี้ว่า ฟาสต์ (FAST-Flexible Autonomous Sensor Measuring Tumors) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวิธีการใหม่ รวดเร็ว ราคาไม่แพง ไม่ต้องใช้มือ และแม่นยำในการทดสอบประสิทธิภาพของยารักษามะเร็ง เชื่อว่าเครื่องมือแบบใหม่นี้อาจนำไปสู่แนวทางใหม่ในการรักษาโรคมะเร็งได้.