ธปท.หวั่นส่งผ่านต้นทุนดันของแพงพุ่ง เศรษฐกิจโลกทรุดฉุดส่งออก

หวั่นส่งผ่านต้นทุนดัน 8

น.ส.ชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

ข่าวเศรษฐศาสตร์ กล่าวถึงเศรษฐกิจไทยในเดือน ธ.ค.65 ที่ผ่านมาว่า ยังฟื้นตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน โดยมีแรงส่งจากภาคบริการที่ขยายตัวต่อเนื่องตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสนับสนุนให้เครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนปรับดีขึ้น โดยจำนวนนักท่องเที่ยวในปี 65 อยู่ที่ 11.15 ล้านคน สูงกว่าที่คาดไว้ ดัชนีการบริโภคภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 8.5% ขณะที่แรงกดดันจากเศรษฐกิจคู่ค้าที่ชะลอตัวลง กดดันให้เดือน ธ.ค.มูลค่าการส่งออกไม่รวมทองคำหดตัวลง 12.3% และทั้งปีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น 4% ต่ำกว่าที่คาด ส่งผลให้ทั้งปี 65 ดัชนีการผลิตภาคเอกชนขยายตัวเพิ่มขึ้น 0.6% จากระยะเดียวกันปีก่อน ขณะที่เดือน ธ.ค.65 ลดลง 8.2% การลงทุนภาคเอกชนทั้งปี 65 เพิ่มขึ้น 2.8% ขณะที่เดือน ธ.ค.ลดลง 2.9%“ปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อภาคครัวเรือนยังดีขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ค่าครองชีพที่ยังอยู่ในระดับสูง รวมทั้งรายได้เกษตรกรในบางภูมิภาคที่ชะลอลงเป็นปัจจัยกดดันการบริโภคในภาพรวม อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นอีกครั้งมาอยู่ที่ 5.89% จาก 5.5% ในเดือนก่อน จากหมวดอาหารสดและพลังงาน

หวั่นส่งผ่านต้นทุนดัน 8

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานใกล้เคียงกับเดือนก่อน ดุลบัญชีเดินสะพัดกลับมาเกินดุล อย่างไรก็ดี ทั้งปี 65 ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล 16,900 ล้านเหรียญสหรัฐฯ”

ข่าวเศรษฐศาสตร์ สำหรับทิศทางในเดือน ม.ค.66 และทั้งปี 2566 นั้น น.ส.ชญาวดี กล่าวว่า ภาคการท่องเที่ยวยังเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย ในขณะที่การแข็งค่าของเงินบาทยังเกิดขึ้นต่อเนื่อง โดยมีเงินทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนในไทยเพิ่มขึ้น ขณะที่การชะลอลงของเศรษฐกิจโลกและคู่ค้า เป็นปัจจัยสำคัญกระทบต่อการชะลอตัวของการส่งออก ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยลบของเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งแรกของปี โดยการส่งออกมีสัดส่วนส่งผลต่อการใช้จ่ายของไทยสูงมากถึง 53% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ขณะที่การท่องเที่ยวมีผลประมาณ 5% ของจีดีพี ทำให้ต้องติดตามว่า ผลทั้งสองด้านจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปีนี้อย่างไรทั้งนี้ ธปท.จะติดตามความเสี่ยงใน 3 เรื่อง 1.เศรษฐกิจโลกชะลอตัวจะกระทบต่อการส่งออกไทย โดยคาดว่า ในช่วงหลังปีนี้เศรษฐกิจโลกจะเริ่มปรับดีขึ้น 2.ผลกระทบการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน และการเปิดประเทศของจีนต่อไทย และ 3. การฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะทำให้ผู้ประกอบการส่งผ่านต้นทุนที่สูงขึ้นสู่ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นหรือไม่

แนะนำข่าวเศรษฐศาสตร์ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : ออสเตรเลีย การจ้างงานลดติดต่อกันสองเดือน พร้อมหลายสัญญาณเศรษฐกิจชะลอ