มีนาคม 27, 2023
วิทยาลัยการอาชีพ 8

“ผมอยากเรียนเป็นช่างซ่อมรถบรรทุก เพื่ออยู่ทำงานที่บ้านเกิดครับ” คำบอกเล่าของนักเรียนระดับ ปวช.3 สาขายานยนต์ แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ที่ตั้งของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก และกลุ่มธุรกิจ โลจิสติกส์ ขนส่งสินค้าด้วยรถเทรลเลอร์

ข่าวการศึกษา นำมาซึ่งหลักสูตรใหม่ในระดับปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม “สาขางานเทคนิคซ่อมบำรุงรถบรรทุก”เนื่องจากในพื้นที่อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นที่ตั้งของกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กสหวิริยา และกลุ่มธุรกิจ โลจิสติกส์ คือการขนส่งสินค้าด้วยรถเทรลเลอร์พื้นเรียบ ดำเนินการโดยบริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ซึ่งองค์ประกอบหลักของธุรกิจโลจิสติกส์ มีทั้งรถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ภายใต้การดูแลของบริษัทฯ กว่า 350 คัน ทำธุรกิจขนส่งสินค้า และต่อยอดไปถึงการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชาวบางสะพาน รวมถึงเยาวชนในพื้นที่ ทั้งความร่วมมือกับสถานศึกษาต่างๆ อาทิ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ด้วยการรับนักศึกษาฝึกงาน ตามโครงการความร่วมมือพัฒนาช่างเทคนิคเพื่ออุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร ในสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขางานการจัดการคลังสินค้า รวม 13 รุ่น รวมถึงสนับสนุนโครงการพี่สอนน้อง และโครงการต่างๆ ฯลฯ โดยสนับสนุนเรื่องการเรียนรู้จริงผ่านบุคลากรและทดลองทำงานจริงขณะนี้ พัฒนาการของความร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อยกระดับและพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จ.ประจวบฯ เดินทางมาถึงจุดที่ “ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน” อย่างจริงจังและให้สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์ที่มีความชำนาญ ในสาขาอาชีพ “เทคนิคซ่อมบำรุงรถบรรทุก” และความต้องการตำแหน่งงานดังกล่าว จึงได้เกิดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษา (MOU) ระหว่างบริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด และวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ในการเปิดหลักสูตรใหม่ หนึ่งเดียวในภาคใต้ เป็นหลักสูตรใหม่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม “สาขางานเทคนิคซ่อมบำรุงรถบรรทุก” โดยพร้อมเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2566 ที่จะถึงนี้นายอุดม สดใส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ในกลุ่มธุรกิจเอสวีแอล กรุ๊ป (SVL Group) ให้รายละเอียดว่า “ความร่วมมือกับวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน สำหรับสาขาวิชาเทคนิคซ่อมบำรุงรถบรรทุก นั้น ทางบริษัทฯ มีความยินดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างยิ่ง โดยร่วมมือในการจัดหาบุคลากรสำหรับสอนเด็กๆ และฝึกซ่อมจริงกับรถบรรทุกขนาดใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งที่มาของความร่วมมือในการเปิดหลักสูตรนี้ ก็คือ ทางวิทยาลัยฯ มองเห็นว่า ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน มีธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการใช้รถบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ โดยวิชาชีพนี้เรียกได้ว่าต้องใช้ประสบการณ์เฉพาะทาง ดังนั้นการมีรถบรรทุกของจริง มีศูนย์ซ่อมบำรุง ฯลฯ ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ เป็นเรื่องที่ดี ซึ่งจากการพูดคุยกับผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ก็มองตรงกันว่า ควรมีหลักสูตรเฉพาะทางสาขาวิชานี้ไปเลย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของเด็กที่อยากเรียนรู้ และไปประกอบอาชีพต่อ ในส่วนบริษัทฯ เอง ก็มีความต้องการตำแหน่งงานนี้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีบริษัทฯ มีความยินดีและเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่

วิทยาลัยการอาชีพ 8

เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ สร้างอนาคตที่ดีให้กับเยาวชนในพื้นที่อำเภอบางสะพาน เชื่อว่าน้องๆ นักศึกษา ที่เข้ามาเรียนใน “สาขางานเทคนิคซ่อมบำรุงรถบรรทุก” จะได้รับความรู้และประสบการณ์แบบอัดแน่น เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างแน่นอน”

ข่าวการศึกษา ด้านนายนิมิตร ศรียาภัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “การจัดทำหลักสูตรใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบการศึกษา พัฒนาศักยภาพเด็กๆ ของวิทยาลัยฯ เป็นภารกิจสำคัญของทีมผู้บริหาร การวางแผนงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนนั้น ส่วนหนึ่งจำเป็นต้องสอดคล้องกับสิ่งที่มีอยู่ และเกิดขึ้นในท้องถิ่นนั้น ทั้งหมดเพื่อเติมเต็มช่องว่างของการเรียนและการที่เด็กจบออกมาจะได้มีงานทำ มีทักษะที่ดี และนำไปต่อยอดในชีวิตจริงได้ การพัฒนาหลักสูตร “สาขางานเทคนิคซ่อมบำรุงรถบรรทุก” ระดับ ปวส.นี้ เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนหนึ่งเดียวในภาคใต้ ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะสามารถสานฝันให้กับเยาวชนกลุ่มอาชีวศึกษา ของอำเภอบางสะพาน จ.ประจวบฯ โดยเด็กที่จบสาขานี้ส่วนหนึ่งก็จะมีงานของบริษัทฯ รองรับ ไม่ต้องออกไปทำงานไกลบ้าน ซึ่งทางวิทยาลัยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากบริษัท ไลน์ ทรานสปอร์ต จำกัด ในการบูรณาการทั้งภาคความรู้ทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อให้การสร้างประโยชน์ให้กับทุกๆ ฝ่ายได้อย่างแน่นอน”อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือ การตอบโจทย์ความต้องการของนักเรียนที่สนใจและมองเห็นถึงความสำคัญของการมีหลักสูตรฯ

แนะนำข่าวการศึกษา อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : “85 ปีสวนสุนันทา” ปลื้ม เดินวิ่งการกุศลสมทบทุนการศึกษา แรงหนุนทะลุเป้า