เงินประกันรายได้ข้าวงวดที่ 12 ออกภายในวันที่ 5 ม.ค. 66 ชาวนาอย่าลืมเช็ก

เงินประกันรายได้ข้าว 13

“จุรินทร์” แจ้งชาวนาอย่าลืมอัพสมุดเงินประกันรายได้ข้าวงวด 12 ออกภายในวันที่ 5 ม.ค. 2566 นี้

ข่าวเศรษฐกิจ   วันที่ 2 มกราคม 2566 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การจ่ายเงินโครงการประกันรายได้ข้าว สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 4 โดยราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2565/66 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ที่ความชื้นไม่เกิน 15% ในงวดที่ 12 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 24-30 ธ.ค. 2565 ดังนี้1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ ชดเชยส่วนต่างตันละ 1,002.99 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 14,041.86 บา2) ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ชดเชยส่วนต่างตันละ 547.71 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 8,763.36 บาท3) ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ชดเชยส่วนต่างตันละ 25.48 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 637.00 บาท 4) ข้าวเปลือกเจ้า ชดเชยส่วนต่างตันละ 250.10 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 7,503.00 บาท 5) ข้าวเปลือกเหนียว ไม่ต้องชดเชยเนื่องจากราคาเกณฑ์กลางสูงกว่าเป้าหมาย ที่ตันละ 12,000 บาท

เงินประกันรายได้ข้าว 13

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ภายใน 3 วันทำการ หรือภายในวันที่ 5 ม.ค. 2566

ข่าวเศรษฐกิจ  โดยมีเกษตรกรได้รับชดเชยตามข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตรงวดนี้ จำนวน 16,998 ครัวเรือน“ยุคนี้ที่ช่วยเหลือเกษตรกรจำนวนมากคือโครงการประกันรายได้เกษตรกรในพืช 5 ชนิด เป็นหลักประกันให้กับเกษตรกร ถ้าพืชเกษตรราคาตกจะมีเงินส่วนต่างโอนเข้าบัญชี ธ.ก.ส.โดยตรง ซึ่งเป็นนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์และเป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาลในโครงการประกันรายได้ เมื่อเกษตรกรมีเงินในกระเป๋าก็มาจับจ่าย ร้านค้าก็มีรายได้ ผลพลอยได้ทางเศรษฐกิจมหาศาลจากนโยบายประกันรายได้ รวมทั้งการส่งออก ถ้าส่งออกดีเงินเข้ามาในประเทศ จะได้เงินมาทำงบประมาณแผ่นดินดูแลรักษาพยาบาล สร้างโรงเรียน ทำถนน สะพาน ไฟฟ้า ประปาดูแลพี่น้อง”

แนะนำข่าวเศรษฐกิจ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : “เทสลา” ส่งมอบรถยนต์ Q4/65 สูงเป็นประวัติการณ์ แต่ยังต่ำกว่าคาดการณ์