แผนอุดมฯ ผลิต-พัฒนากำลังคนประเทศ อว.ขับเคลื่อนใน 5 ปีปฏิรูปทุกข้อจำกัด

แผนอุดมฯ ผลิต-พัฒนากำลังคนประเทศ อว.ขับเคลื่อนใน 5 ปีปฏิรูปทุกข้อจำกัด

การศึกษา ศาสตราจารย์ดร.ศุภชัย นิโลบลนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ศึกษาค้นคว้าและก็ของใหม่ (อว.) ในฐานะผู้ตัดสินแล้วก็ผู้ช่วยกรรมการการอุสูดดมเรียนรู้ เผยออกมาว่า ตนได้แจกแจงแผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตรวมทั้งปรับปรุงกำลังคนของประเทศ พุทธศักราช2564-2570 ฉบับปรับแก้ พุทธศักราช2566-2570 ต่อชุมชนอุดมศึกษา ซึ่งคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรีลงความเห็นมีความเห็นชอบแล้วตอนวันที่ 13 ธันวาคม2566 โดยได้ระบุวิสัยทัศน์ของแผน ดังต่อไปนี้ อุดมศึกษาสร้างคน สร้างสติปัญญา ปลูกฝังคุณความดี เพื่อปรับปรุงสังคมไทยอย่างยั่งยืน” รวมทั้งได้ระบุ Mission ไว้ ประการเป็น1.ยกฐานะประสิทธิภาพการอุดมศึกษาเปรียบเทียบประเทศพัฒนาแล้ว 2.ถ่ายทอดองค์วิชาความรู้รวมทั้งสิ่งใหม่แก่ชุมชน สังคม และก็ภาคอุตสาหกรรม 3.ขยายจังหวะด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้กับพลเมืองทุกกรุ๊ป ทุกตอนวัย 4.การผลิตธรรมาภิบาลในอุดมศึกษา รองปลัด อว.กล่าวว่ากล่าว ในช่วงเวลาที่แผนด้านการอุดมศึกษาได้ระบุ ที่มีความสำคัญในการรบหลัก มี ที่มีความสำคัญในการรบที่ ปรับปรุงประสิทธิภาพคน เน้นย้ำการเรียนตลอดชีพ ให้โอกาสเข้าถึงการเรียน ข่าวการศึกษา ยกฐานะประสิทธิภาพการอุดมศึกษาและก็ความสามารถกำลังคนและก็สร้างเสริมเจ้าหน้าที่อุดมศึกษาประสิทธิภาพสูง ที่มีความสำคัญในการรบที่ ช่วยเหลือระบบนิเวศศึกษาค้นคว้าอุดมศึกษา มุ่งสร้างความแข็งแกร่งขององค์ประกอบเบื้องต้นด้านการศึกษาทำการค้นคว้าและวิจัยในระบบอุดมศึกษา การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบกิจการ สร้างโครงข่ายความร่วมแรงร่วมใจด้านการศึกษาทำการค้นคว้าและวิจัยทั้งยังในรวมทั้งนอกประเทศ ที่มีความสำคัญในการรบที่ จัดระเบียบอุดม ศึกษาเล่าเรียนใหม่ ปฏิวัติข้อกำหนดแล้วก็ปัญหาในการปรับปรุงอุดมศึกษา การจัดการจัดแจงตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาวิทยาลัยตามอัตลักษณ์ ส่วนประกอบเบื้องต้นดิจิทัลรวมทั้งระบบฐานข้อมูลแล้วก็การปรับปรุงระบบการคลังอุดมศึกษา โดยมี 10 กลไกขับสำคัญ อาทิเช่น เน้นย้ำการสร้างกำลังคนประสิทธิภาพสูงตอบแนวทาง BCG อุตสาหกรรมแล้วก็บริการใหม่ที่อนาคต มุ่งสร้างราคาเชิงการค้าให้กับระบบเศรษฐกิจโครงสร้างรองรับแล้วก็เศรษฐกิจฐานของใหม่ ฯลฯ

แนะนำข่าวการศึกษา อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : มทร.ธัญบุรีปลื้มเด็กแห่สมัครทีแคส ปี 66 ล้น