สภาพอากาศช่วงปลายปีที่เริ่มเย็นตัวลง เป็นอีกหนึ่งสาเหตุ […]